Vi är den strategiska försäljningsbyrån

Här i Sales Republic hjälper vi våra uppdragsgivare att utveckla sitt affärsmässiga arbete och tillför en strategisk spets till deras försäljningsorganisation.

Välkommen till Sales Republic!

Den nya köpprocessen

Studier visar att inköp allt oftare börjar med att kunden själv identifierar sina behov och på egen hand söker information innan man tar kontakt med leverantören. Föreställningen om att det är säljaren som initierar affären är i hög utsträckning historia, eftersom att köpprocessen redan är i full gång. Utmaningen för din försäljningsorganisation handlar om att hitta en hållbar strategi som både ger långsiktiga och direkta resultat.

Sales Republic startades som ett svar på denna fundamentala förändring inom försäljning.

Som försäljningsbyrå ser våra uppdrag olika ut. För vissa kunder är vi en strategisk partner för säljutveckling, för andra helt enkelt en konsultbyrå som hjälper till med rekrytering och säljeffektivitet. Utgångspunkten för vårt arbete är dock alltid att vi hjälper dig att komma in tidigare i dina kunders inköpsprocesser, och därmed få bättre kontroll över din försäljning.

Välkommen att besöka oss

När du besöker Sales Republic så rekommenderar vi att du stannar till vid några av de platser som vi är mest stolta över. Välj ett besöksmål för att inleda den guidade turen till Sales Republic.

En guidad tur till Sales Republic
 1. Försäljningsstrategi

  En försäljningsstrategi är inget akademiskt dokument framtagen av någon som inte förstår vad som driver företaget framåt. Bara sunt förnuft med en nypa frisk självkritik.

  En försäljningsstrateg beskriver hur man skall föra ut sin vision och affärsidé till marknaden. Får den nya känslan av riktning och mål. Fattar rätt beslut. Förflyttar er verksamhet.

  Strategi handlar om att göra rätt val!

  • Tjänster
  • Analys av nuläge & förbättringsområden
  • Sätta upp målbilder
  • Positionering och differentiering
  • Kundsegmentering
  • Workshop
  • Säljprocessen
  • Strategidokument
  • Implementation och förankring

  Saknar ni en gemensam försäljningsstrategi? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 2. Försäljningsprocesser

  En modern säljprocess skall hantera företagets hela samverkan med kunden och leda kunden genom köpprocessen. Säljprocessen skall stödja ett effektivt genomförande av företagets försäljningsstrategi.

  Säljprocessen beskriver vem som gör vad, när det skall göras och vilka är överlämningspunkterna.

  Processen vinner över magkänslan!

  • Tjänster
  • Analys av nuläge & förbättringsområden
  • Kartlägga processen från leads till order

  Har ni inte en säljprocess som stödjer er försäljningsstrategi? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 3. Kompetensutveckling

  Effektiv säljutbildning spelar en avgörande roll i en organisations förmåga att omsätta dess strategier till vinst. Säljutbildning är mest effektiv om den leds av en extern partner som dessutom själv har säljerfarenhet.

  En isolerad säljutbildning leder inte till bestående förändring av säljorganisationens beteende. Det är lite som att tända tomtebloss!

  • Tjänster
  • Analys av nuläge & förbättringsområden
  • Att planera och genomföra effektiva säljmöten
  • Strategisk säljplanering (LAMP, KAM)
  • Förhandlingsteknik
  • Identifiera säljteamets styrkor & begränsningar (DISC)

  Saknar ni rätt kompetenser i säljprocessen? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 4. Säljrekrytering

  Medarbetarna är ditt företags viktigaste resurs. Säljare och säljledare är troligtvis den mest utmanande funktionen att rekrytera. Med en tydlig profilering hittar du rätt kandidat, och med en genomtänkt strategi för onboarding kommer dina nya säljare igång snabbt.

  Rekryterare med egen erfarenhet av försäljning är bäst på att rekrytera säljare!

  • Tjänster
  • Behovsanalys – kandidatprofilering
  • Search – hitta rätt kandidater
  • Djupintervju
  • Personlighets- och färdighetstest (DISC)
  • Kandidatpresentation
  • Onboardningprogram
  • Second Opinion

  Saknar ni rätt kompetenser i säljprocessen? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 5. Säljverktyg

  Att använda rätt verktyg är en kritisk framgångsfaktor för att mäta och följa upp försäljningsprocessen. Det handlar bland annat om CRM-system, kampanjverktyg, webbplatser och e-handelslösningar.

  Säljverktyg ger kunskap om kunden så att du kan stärka relationen och sälja rätt saker vid rätt tillfälle.

  • Tjänster
  • Analys av nuläge & förbättringsområden
  • Kravspecifikation
  • Upphandling
  • Implementation
  • Uppföljning
  • eMarketeer-partner

  Saknar ni rätt verktyg för att stödja säljprocessen? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 6. Säljledning

  Om du frågade 10 säljchefer att nämna deras primära ansvar skulle mer än hälften av dem svara följande; "Att se till att mina säljare uppfyller sina säljkvoter." Och vad stirrar alla försäljningschefer på varje fredag? Rapporter över säljarnas senaste resultat.

  Kan en försäljningschef hantera historiska resultat eller coacha en kvot? Självklart inte.

  • Tjänster
  • Analys av nuläge & förbättringsområden
  • Mål och målbilder
  • Design av säljmodell och KPIer
  • Bonus- och belöningssystem
  • Interimslösningar

  Saknar ni modeller för effektiv målstyrning? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 7. Kundkommunikation

  Kalla samtal är en av de svåraste uppgifterna i en säljares vardag och för företaget både kostnadskrävande och tidskrävande.

  Visst känns det lättare att ringa upp någon när det finns en koppling? Detta är generering av varma kundämnen (leads) handlar om.

  • Tjänster
  • Analys av nuläge & förbättringsområden
  • Kampanjplanering och design
  • Generering av leads
  • Webbdesign
  • Sökordsoptimering
  • Intern samt extern säljkommunikation

  Har ni svårt att hitta varma kundämnen? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

 8. Coachning & Mentorskap

  Att stötta individer som växer och utvecklas skapar lönsammare, effektivare och trivsammare verksamheter.

  Professionell coaching hjälper individer och grupper att frigöra inneboende potential samt underlättar och stärker ett handlingsorienterat beteende för att snabbare nå resultat. För företag och organisationer handlar det om att utveckla och implementera strategiska planer och/eller förbättringsprogram. För enskilda individer handlar det om att utveckla och stärka den personliga handlingskraften.

  • Tjänster
  • Kvalitetssäkra processer och strategier
  • Personlighets- och beteendetester
  • Professionell ICF-coach
  • Professionellt bollplank

  Saknar ni motivation och någon att prata sälj med? Kontakta oss på office@salesrepublic.se.

Våra uppdragsgivare

Detta är några av de företag och organisationer vi hjälpt till en bättre försäljning.